top of page

Fotografije kmetijske in gozdarske mehanizacije

Da učinkovito predstavite svoje stroje in mehanizacijo, morajo fotografije čimbolje prikazovati zmogljivost strojev, varnost, uporabnost, pomembne detajle ter ostale prednosti strojev, ki jih imate v primerjavi s konkurenco.

Pomembno je da so stroji na fotografijah čisti, brez poškodb in večjih znakov obrabe, primerna namenu uporabe fotografij pa mora biti tudi kvaliteta promocijskega materiala, saj lahko v nasprotnem primeru produkt izpade nekvalitetno in neprimeren za vaše kupce, ki bodo mogoče prav zaradi tega odšli h konkurenci.

Potrebno je poznati osnove delovanja mehanizacije in strojev. Fotografiranje vozil in mehanizacije ima svoje specifike, ki so lahko precej omejujoče, hkrati pa je potrebno poskrbeti, da je celoten proces izveden varno a hitro  kljub precej dejavnikom, na katere nimamo vpliva a so prisotni v kmetijstvi in gozdarstvu (vreme, rast pridelka, razmere na trgu, sezona opravil...).

 

Fotografije kmetijske mehanizacije in vozil lahko razdelimo na več zvrsti fotografije, kot so npr. klasična produktna fotografija ali image fotografija za fotografiranje celotnih vozil oz. strojev, detajlov in za prikaz njihove uporabe in delovanja, itd..

Fotografije strojev, mehanizacije in vozil najpogosto služijo za uporabo na spletnih straneh, v katalogih, promocijo na socialnih omrežjih, za oglasne panoje, transparente, letake, pa tudi za promocijo na sejmih in na TV.

bottom of page