top of page

Proizvodnja in Industrija

S fotografijami proizvodnje in proizvodnih procesov svojim naročnikom celostno predstavite svojo dejavnost. Skomunicirate kaj sploh delate, na kakšen način to počnete in kakšne tehnologije, stroje in pripomočke pri tem uporabljate, hkrati pa še vedno ohranite poslovne skrivnosti.

Tudi fotografiranje proizvodnje ima svoje specifike. Potrebno je poskrbeti, da je celoten proces fotografiranja in snemanja promocijskega materiala izveden varno a hitro, saj je čas v proizvodnji dragocen, napake pa drago stanejo. Poleg tega je fotografije (in videe) potrebno narediti atraktivne a hkrati strokovno ustrezne, zaradi tega pa je lahko fotografiranje in snemanje malce zahtevnejše.​ Primerna namenu uporabe fotografij mora biti tudi kvaliteta promocijskega materiala, saj lahko v nasprotnem primeru amatersko in neprimerni za vaše kupce, ki bodo mogoče prav zaradi tega odšli h konkurenci.

 

Promocijske fotografije (in videi) kmetijske in gozdarske mehanizacije, tovornih vozil, strojev, itd. so namenjene predstavitvi samih vozil oz. mehanizacije in prikazu delovanja oziroma uporabe le-teh. Pogosto služijo za uporabo na spletnih straneh, v katalogih, promocijo na socialnih omrežjih, za oglasne panoje, transparente, letake, pa tudi za promocijo na sejmih in na TV. Fotografiranje za namene industrije sicer zajema več zvrsti fotografije, kot so npr. klasična produktna fotografija ali image fotografija  celotnih strojev, detajlov in za prikaz njihove uporabe in delovanja, to pa pogosto sovpada s korporativno fotografijo.

bottom of page