top of page

Turistične nastanitve in kmečki turizmi

S kvalitetnimi fotografijami turističnih nastanitev in ponudbe v najboljši možni luči predstavite svoje prostore in ponudbo slovenskim in tujim gostom, povečajte zanimanje in obisk vaše ciljne skupine ter povečate prodajo.

Pri fotografiranju turističnih nastanitev (apartmajev, hotelov,...) in turističnih objektov (gradovi, muzeji,...) je pomembno, da se zunanjost in notranjost objekta ustrezno predstavi in informira stranke.

Dobro je vključiti tudi ostalo turistično ponudbo in predstaviti vse prednosti in namene uporabe prostorov, včasih celo za različne letne čase. To je pomembno, da vaš gost vidi možnosti in prostore, ki so mu na voljo za bivanje, za zabavo, sproščanje, druženje, športne aktivnosti, kje lahko zajtrkuje in večerja ali kje lahko parkira svoje vozilo, itd.

bottom of page