top of page

Video portfolio

Komuniciranje brez videa skoraj ni več mogoče, naj si bodo to izobraževanja, TV oglasi, korporativni videi ali kaj drugega. Ne delajte videa samo zaradi videa, naredite video, ki bo funkcioniral, ki bo vašo ciljno skupino navdušil in zaradi katerega, bodo ljudje in podjetja raje sodelovali z vami.

 

Do sedaj smo samostojno pa tudi v sodelovanju z in za druge produkcijske ekipe, agencije, medijske hiše,... izdelali že veliko videov, ki so služili zelo različnim namenom.

​Samostojno smo izdelali že precej korporativnih videov, promocijskih videov, produktnih videov za predstavitev gozdarske mehanizacije in traktorjev, pripravili reportaže oz. prispevke za TV, izdelali aftermovije demo predstavitev, pripravili videje za sejme, izdelali TV oglase, krajše in daljše dokumentarne filme, itd.

Žal vam vseh videov ne moremo pokazati zaradi raznih dogovorov in pogodb, vseeno pa si jih lahko nekaj ogledate v galeriji spodaj.

promocijski in predstavitveni video projekti

Videi, ki so namenjeni promociji in predstavitvam različnih produktov in storitev, dogodkov, pospeševanju prodaje, itd. in so namenjeni za uporabo na socilanih omrežjih (Facebook, Instagram, TikTok), na Youtubu, kot oglasi na TV, za predvajanje na sejmih, itd.

PREVIDNO V GOZDU
01:57

PREVIDNO V GOZDU

Zveza slovenske podeželske mladine je skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvedla projekt PREVIDNO V GOZDU. Projekt je bil izveden v različnih regijah z namenom ozaveščanja o pomembnosti varnega dela v gozdu in usposabljanja za delo z motorno žago. Z vsebinami, ki pod sloganom »Previdno v gozdu!« promovirajo varno in učinkovito delo v gozdu in širijo razumevanje duševnega zdravja v povezavi z varnim in učinkovitim delom v gozdu in delovno sposobnostjo ljudi, smo skozi 10 izvedenih delavnic po celi Sloveniji udeležencem približati cilje projekta: - povečati varnost uporabe motorne žage in podaljšati njeno življenjsko dobo (s pravilno vzdrževano motorno žago se zmanjša možnost poškodb in urezov pri delu z motorno žago); - poudariti pomen osebne varovalne opreme in predstaviti zakonske predpise, - prikazati varno delo pri podiranju dreves in tehnike dela pri rezanju grmišč in napetih vej ter praktično delo udeležencev, - ozavestiti o pomenu duševnega zdravja za varno delo v gozdu ter pri ohranjanju delovne sposobnosti in storilnosti. Dvodnevni dogodek je zajemal strokovno predavanje in praktično usposabljanje v gozdu, ki ki so ga izvedli inštruktorji iz Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. Za zavarovanje udeležencev je poskrbela Zavarovalnica Triglav, gozd pa je na večini lokacij zagotovil SIDG. Več informacij najdete na https://zspm.si/. Snemanje in montaža: Alen Franetič, https://www.agrimedia.si/ #mladikmetje #podezelskamladina #ZSPM #previdnovgozdu
Uniforest Magnum 32TR horizontal log splitter - Alenfra Productions
02:23

Uniforest Magnum 32TR horizontal log splitter - Alenfra Productions

ENGLISH: One of promotional videos & TV commercial for #UNIFOREST #Magnum 32TR horizontal log splitter. Promo videos and TV commercial were prepared for promotional and presentation purposes of the product - Log splitter line - for use on TV, on web, social networks, Uniforest's website, big screens on fairs etc. Promotional product and image photos are prepared for use on web, social networks, company's website, for use in sales and exhibition catalouges, brochures, for print on big advertising board, etc. SI: En izmed #promocijskihvideov in TV reklame za UNIFOREST Magnum 32TR ležečega cepilca. Promocijske videje in TV oglas za linijo cepilcev Titanium Uniforest smo pripravili za namene predstavitve in promocije produkta (vitla) na televiziji, na spletu, socialnih omrežjih, spletni strani, za uporabo na velikih ekranih na sejmih itd. Promocijske produktne in image fotografije smo pripravili za namene uporabe na spletu, socialnih omrežjih, spletni strani, za uporabo v katalogih in prospektih, tisk na velike panoje itd. #cepilec #logsplitter #gozdarstvo #forestryequipment MORE ABOUT: You can find more about this winch by Uniforest on https://uniforest.si/ You can also visit my website https://www.alenfranetic.com and check my other work. You can also visit my website https://www.alenfranetic.com and check my other work. Video production by / Video produkcija / Video storitve: Alenfra Productions Profesionalne foto in video storitve, Alen Franetič s.p. https://www.alenfranetic.com
New Valpro N134D HM - ProJernač & Interexport - AgriMedia.si
02:50

New Valpro N134D HM - ProJernač & Interexport - AgriMedia.si

ENGLISH: Promotional video for new forestry upgraded Valtra tractor: Valpro N134D HM. Promo video and photo were prepared for promotional and presentation purposes of the product - tractor Valtra and forestry upgrad - for use on web, social networks, Interexport's and ProJernač's website, big screens on fairs, for use in sales and exhibition catalouges, brochures, for print on big advertising board, etc. SI: Promocijski video novega traktorja Valtra z gozdarsko nadgradnjo: Valpro N134D HM. Proimocijske fotografije in video smo pripravili za namene predstavitve in promocije produkta - traktorja z gozdarsko nadgradnjo - za uporabo na spletu, socialnih omrežjih, spletnih straneh podjetij Interexport in Projernač, za uporabo na velikih ekranih na sejmih, za uporabo v katalogih in prospektih, tisk na velike panoje itd. MORE ABOUT: You can find more about this Valtra by Interexport on https://interexport.si/kmetijstvo/traktorji/traktorji-valtra/ You can find more about this forestry upgrade by ProJernač on https://projernac.si/ You can also visit my website https://www.alenfranetic.com or https://www.agrimedia.si and check my other work. Video production by / Video produkcija / Video storitve: Alenfra Productions Profesionalne foto in video storitve, Alen Franetič s.p. https://www.alenfranetic.com || https://www.agrimedia.si #forestryupgrade #valtra #forestrytractor #promovideos #promotionofforestry #forestryequipement #promocijskivideo #promocijakmetijstva #promocijagozdarstva #slovenskokmetijstvo #slovenskogozdarstvo #sidg #slovenskikmetje #slovenskigozdarji

IZOBRAŽEVALNI video projekti

Video predavanja, izobraževanja, intervjuji, itd.